Job interview spørgsmål, som kan blive stillet af arbejdsgiveren

Gode eksempler på job interview spørgsmål

Spørgsmål til job interview er meget vigtige. De er udformet til enten at teste en kandidats tekniske eller analytiske færdigheder eller til at teste hans/hendes karakter, værdier og vaner. De skal få kandidaten til at tale, udtrykke sine tanker og forhåbentlig give udtryk for sine bedst mulige egenskaber og kvaliteter.

Eksempler på spørgsmål til et job interview omfatter; Hvor ser du dig selv om 3-5 år, hvad er dine fremtidsmål?, hvad er dine lønforventninger? samt forstår du jobbeskrivelsen?

Reklame

Eksempler:

Hvor ser du dig selv om 3-5 år?

Den bedste måde at besvare spørgsmålet på er at fokusere på, hvad du håber at opnå i stillingen. Beskriv, hvordan du planlægger at nå disse mål i de kommende år. Forklar, hvordan de vil hjælpe din karriere og dine arbejdsresultater, og hvordan de vil være til gavn for arbejdsgiveren. Så længe dit svar er realistisk, kan du være sikker på, at det vil efterlade et godt indtryk på arbejdsgiveren.

Hvad er dine fremtidsmål?

Dine langsigtede mål skal være i overensstemmelse med virksomhedens mål. Den bedste måde at besvare dette spørgsmål på er at fokusere på dit karriereforløb og på, hvordan du planlægger at nå det. Sørg for at fokusere på den nuværende stilling som du søger, og vis, at du for eksempel er villig til at påtage dig yderligere roller og ansvarsområder for at udvide din viden og eksponering.

Hvad er dine lønforventninger?

Arbejdsgiveren vil gerne vide, hvilke lønforventninger du har til det det job, du søger, og om de som arbejdsgivere er i stand til at opfylde dem på baggrund af din erfaring, uddannelse og færdigheder.

Forstår du jobbeskrivelsen?

Det vigtigste ved spørgsmålet er, at arbejdsgiveren vil vide, om kandidaten er i stand til at forstå jobbeskrivelsen, herunder eventuelle opgaver og krav, der er forbundet hermed. Arbejdsgiveren beder typisk kandidaten om at forklare sin evne til at udføre jobbet i tre enkle punkter:

Er du i stand til at udføre opgaverne?

Hvad er dine mål, og hvordan vil du nå dem?

Hvordan vil du få succes i denne stilling?

Husk, at jobbeskrivelser ikke dækker alle detaljer i en stilling. Arbejdsgiveren vil gerne vide, at du er interesseret i stillingen, så spørg ind til eventuelle krav, som du har overset. Ved at stille spørgsmål viser du samtidig omtanke og interesse for stillingen.

Reklame