CV og ansøgning

Afklar dine kompetencer

Afklar dine kompetencer med hensyn til de specifikke områder, som du søger et job på. Sørg for, at de afspejler både dine kvalifikationer og interesser.

Hvad er kompetencer?

Kompetence er en samling af målbare færdigheder og evner, der gør det muligt for og bidrager til en persons evne til at gøre noget, eller endnu bedre, gøre det godt. Det er blevet en standarddefinition til at definere kvalitet i arbejde og karriere.

Hvordan kan vi så måle disse kompetencer i vores jobsøgning?

Når du vurderer dine potentialer, er det vigtigt ikke kun at se på de evner, du har individuelt, men også på dem, du har kombineret med dine arbejdsevner og færdigheder for at danne en komplet pakke, der er egnet til en vellykket karriere. Et “job” er kun en brik i hele puslespillet, en komplet beskrivelse af dine evner og kompetencer, der er nødvendige for at få succes på et bestemt område eller i en bestemt stilling; hvis dit CV kun nævner din arbejdserfaring, fortæller det ikke arbejdsgiveren, hvad du kan gøre for ham.

Tænk f.eks. over, hvordan du er serviceminded, fleksibel, struktureret, omstillingsparat osv.

Tænk tilbage

Når du vurderer dig selv til at udfylde en bestemt stilling i en virksomhed, må du ikke glemme, hvad du individuelt kan bringe med til bordet. Tænk på dine jobkompetencer, hvordan du kan bidrage til teamet, og hvordan du kan hjælpe virksomheden med at nå sine mål. Det næste, du skal gøre, er at sætte dine kompetencer på en liste.

Vælg 3-5 af de vigtigste kompetencer, du har nævnt på din liste.

Gå dem igennem én efter én.

 • Er kompentencen f.eks. serviceminded, så spørg dig selv:
 • Hvilken viden har jeg om service?
 • Hvilken erfaring har med at give eller modtage service?
 • Hvilken værdi tillægger jeg service?
 • Hvilke værktøjer tager jeg i brug, når jeg udøver service?
 • Hvilken faglig holdning har jeg til service?

Hvad kan du sige?

”I rollen som kundesupporter, er det vigtigt at skabe en god oplevelse for kunderne. Jeg har god erfaring med at møde og skabe relationer med mange forskellige mennesker.

I samtalen med kunden skaber jeg rapport, for at sikre en god start. Jeg spørger ind og lytter efter kundens behov, så jeg sikrer mig at vi har en fælles forståelse af problemstillingen. Mit mål er at kunden oplever at blive hørt og mødt med relevant hjælp, tilbud og muligheder. Dette fordrer et godt kendskab til (virksomhedens) produkter, så jeg kan yde den rette vejledning.

God service er alfa omega for virsomhedens renommé og med mig på holdet, får I en kundeservicemedarbejder, der yder det lille ekstra.”

Præferencer

Præference i forbindelse med ansættelse er en persons personlige svar på et ansættelsesspørgsmål. Vi reagerer alle på ting i vores omgivelser og har reaktioner, der kan beskrives som det, det betyder for os personligt.

Hvad trives du med?

 • Hvad gør dig glad i arbejdet?
 • Hvlike opgaver giver energi?
 • Under hvilke forudsætninger trives du bedst?

Hvad vil du gerne bevare, opnå og fjerne i dit næste job?

Undersøg jobmarkedet

Muligheder

Hvad sker der på arbejdsmarkedet lige nu?

Hvlike brancher vækster?

Hvlike kompetencer er der efterspørgsel på?

 

Gode værktøjer i din jobsøgningsproces

https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/

 

 

CV

CV’et skal måltrettes – hver gang

 

 • Overskuelig opsætning
 • Indholdet skal tilpasses stillingen
 • Fokus på resultater

 

CV-typer

Brutto-CV sendes ikke med en ansøgning, men redigeres ved hver ansøgning, der er målrettet det enkelte job.

 

Kronologisk CV redegør du for din uddannelse, job og erfaringer i en omvendt kronologisk rækkefølge.

 

Kompetence CV sætter du fokus på udvalgte kompentencer, som matcher kravene i jobannoncen.

 

Link

 

 

Ansøgning

Ansøgningen peger fremad

 

Nærlæs jobannoncen

Hvordan matcher du?

 

 • Hvad tiltaler dig?
 • Hvad står der om virksomheden?
 • Hvlike opgaver skal løses?
 • Hvilke kompetencer nævner de?
 • Hvilken kollega søger de?

 

 

Et velskrevet og effektivt ansøgningsbrev viser arbejdsgiverne, at du har gjort dit hjemmearbejde, og at du har en god forståelse for den pågældende virksomhed. Arbejdsgiverne er på udkig efter kandidater, der er i stand til at markedsføre sig selv effektivt og præsentere sig selv på en professionel måde.

 

 

 • skriv en velskrevet motivation
 • dine kompetencer sættes i relation til virksomheden
 • en god struktur med afsnit

 

Max 1 side med afsnit og ”luft” på papiret

 

 

Ansøgningen bygges op i 5 dele

Overskrift

Faglig og fængende

 

Overskriften skal sige noget om, hvad du kan tilbyde

 

Titel, kompetencer, fokus eller bidrag

 

Prøv dig frem – hvad lyder godt?

 

F.eks.: Kundekonsulent med kommerciel forståelse, der skaber værdi for både forretning og kunder.

 

Motivation

Hvad motiverer dig?

 

Kerneopgaven

Projektet

Rollen

Virksomheden

 • Tænk i alle niveauer

 

F.eks.: Det driver mig at levere god service, skabe kundeværdi og optimere processer, der vil sikre vækst for (virksomheden)…

 

Jeres fokus på sundhed, bæredygtighed og økologi tiltaler mig særligt, og jeg vil med mine evner inden for strategiarbejde, udvikling og eksekveringmedvirke til at konceptualisere og professionalisere (virksomhedens) brand…

 

Opgaver

Hvordan vil du løse opgaverne?

 

Beskriv opgavenært og konkret hvad du lægger vægt på, hvorfor, og hvordan?

 

Lav 2-3 korte afsnit evt. med overskrifter for hver opgave/område du beskriver.

 

F.eks. I udviklingen af forretningsplanen, inddrager jeg de vigtigste interessenter. Helt konkret, sørger jeg for at…

 

Med de input jeg får, danner jeg mig et overblik over mulighederne for at udvikle på… Med mit falkeblik og øje for forretningsmiljø og konkurrenter, identificerer jeg vækstpotentialer og markedsmuligheder.

 

Jeg er ærlig og direkte i min kommunikation, hvilket betyder at…

 

Kollega

Hvordan er du som kollega?

 

Beskriv hvordan du bidrager til fællesskabet og hvordan du trives på en arbejdsplads?

 

Hvad er vigtigt for dig og hvad kendetegner dig som en god kollega?

 

Tænk i kvalitet, frem for kvantitet.

 

F.eks. I vil opleve at få en handlekraftig og lærenem kollega, der hurtigt kommer ind i opgaverne. Jeg rives i et uformelt miljø, hvor vi interesserer os for hinanden. Det vil I kunne mærke, når jeg træder ind i virksomheden, ved at jeg tager initiativ til at skabe relationer på arbjedspladsen. Det er vigtigt for mig at vi arbejder som én enhed, der skaber fælles løsninger vil værdi for (virksomhedens) kunder.

 

Afrunding

Afslut med en positiv bemærkning.

 

F.eks.: Jeg ser frem til at høre fra jer og glæder mig til en samtale, hvor i kan uddybe jeres behov og jeg kan uddybe vores match.

 

Med venlig hilsen

Fornavn efternavn

email@email.dk

12 34 56 78